S pomočjo subvencije ceneje do električnega kolesa!

S 3.6.2024 začne veljati razpis za uveljavljanje subvencij za nakup novega električnega kolesa. Razpis omogoča subvencijo v višini do 25% prodajne cene. S tem želijo spodbuditi k trajnostni mobilnosti in zmanjšanju ogljičnega odtisa. Uvedba subvencije velja za električna kolesa, ki so zaradi svojih tehničnih in drugih lastnosti primerna za daljše poti ali dnevne vožnje na delo.

Po nakupu kolesa, ki spadajo v razpisane pogoje, morate kupci preko podjetja Borzen sami zaprositi za dodelitev nepovratne finančne spodbude oz. subvencije.

Kdo je upravičen do subvencije:

 • vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave Republike Slovenije ter je nakup e-kolesa opravila v času polnoletnosti
 • Subvencija ne velja za samostojne podjetnike (s.p.)
 • Vsak upravičenec lahko odda le eno vlogo za eno novo e-kolo

Tehnične zahteve za subvencioniranje:

 • EPAC standard: E-kolo mora ustrezati standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023. Skladnost e-kolesa s tem standardom upravičenec dokazuje z izjavo prodajalca.
 • Model e-kolesa mora biti primarno namenjen opravljanju dnevnih poti (dnevna mobilnost) in s strani proizvajalca serijsko opremljen z blatniki in lučmi. E-kolesa, ki bi ta pogoj lahko izpolnjevala s kasnejšimi nadgradnjami, niso upravičena do prejema subvencije; prav tako do subvencije niso upravičena e-kolesa za športno rabo.
 • Rabljena in testna kolesa niso predmet subvencioniranja

Višina subvencije za mestno ali zložljivo e-kolo:

 • 25 % od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 500,00 EUR.
 • Do subvencije so upravičena kolesa, katerih maloprodajna cena z DDV (z upoštevanim komercialnim popustom) ne presega 2.500,00 EUR.

Skupna vrednost sredstev za sofinanciranje je do 4.000.000,00 EUR, od tega do 2.000.000,00 EUR v letu 2024.

Rok in način oddaje vloge:

 • Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je možno oddati od 3.6.2024 dalje do zaključka veljavnosti javnega poziva.
 • Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.
 • Vlogo za nakup električnega kolesa je mogoče oddati zgolj v elektronski obliki v spletni aplikaciji, v katero se mora prijavitelj pred oddajo vloge registrirati. Posameznik se lahko registrira le enkrat.
 • Vlogo lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba. V slednjem primeru mora biti vlogi priloženo podpisano pooblastilo strani zakonitega zastopnika.

Kaj potrebujete za izpopolnitev vloge:

 • Račun o nakupu električnega kolesa, ki mora vsebovati vse podatke prodajalca (ime, matična in davčna številka), znamko in model kolesa, količino, datum nakupa, ceno z DDV ter ime in priimek kupca.
 • Potrdilo o plačilu ali dokazilo o nakupu na obroke (potrdila o plačilu ni potrebno priložiti, če je že razvidno iz računa).
 • Fotografijo električnega kolesa kot dokaz o lastništvu.
 • Izpolnjeno izjavo prodajalca o skladnosti blaga
 • Izpolnjeno in podpisano izjavo upravičenca (kupca) – potrebovali boste vašo EMŠO in davčno številko.
 • Če bo vlogo v vašem imenu oddal nekdo drug, boste morali priložiti tudi pooblastilo.

Navodila za izpolnjevanje vloge in oddajo lahko preberete tukaj.